Ny Dato og sted Foreldremøte, trening og kveldsmat! 4/12 kl 18 i Arenabygg Hopp, Granåsen

Samtidig med ekstra trening den 4/12 vil vi avholde et forenklet og kort foreldremøte, orientere om hopp og om vintersesongen. Det vil bli kjørt en kort treningsøkt ute denne kvelden. Så serverer vi felles kvelds for hoppere, foreldre og søsken!